Maklumat Berkaitan Temuduga

Sistem Semakan Temuduga dan Lantikan hanya boleh dicapai apabila adanya panggilan temuduga dan juga adanya keputusan
temuduga setelah sesi temuduga dijalankan.

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID
  • SPA Malaysia