Maklumat Berkaitan Iklan Jawatan Kosong

Pemohon mestilah sentiasa melayari Laman Web Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan untuk mengetahui iklan jawatan terkini yang disiarkan. Ini kerana pemohon perlu mengisi jawatan yang diminta berdasarkan iklan jawatan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan. Permohonan jawatan mestilah melalui Sistem Permohonan Jawatan Online iaitu Sistem SPA8i SPA Malaysia (https://putra2.spa.gov.my/spa8new/login.jsp). Pemohon perlu HANTAR semula permohonan pada menu PENGAKUAN PEMOHON. Sekiranya pemohon tidak berbuat demikian semasa tempoh iklan disiarkan (masa iklan adalah selama dua minggu), Urusetia tidak bertanggungjawab jika pemohon tidak layak untuk dipanggil temuduga meskipun pemohon telah membuat permohonan tersebut sebelum tempoh iklan jawatan disiarkan.

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID
  • SPA Malaysia