Bidang Tugas

Bidang tugas SPN Kelantan adalah berdasarkan Artikel 61(9) Perlembagaan Tubuh Negeri Kelantan sebagaimana berikut:

 1. Perlantikan kakitangan awam negeri

 2. Perlantikan ke jawatan tetap dan berpencen/sementara

 3. Perlantikan menerusi penurunan kuasa

 4. Perlantikan semula pegawai-pegawai yang telah bersara

 5. Perlantikan melalui kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL)

 6. Pertukaran perlantikan suka sama suka antara pegawai-pegawai dalam perkhidmatan negeri ke perkhidmatan persekutuan dan sebaliknya

 7. Perlantikan secara pertukaran pinjaman atau kontrak

 8. Pengesahan dalam jawatan

 9. Pelanjutan tempoh percubaan

 10. Kemasukan ke dalam perjawatan berpencen

 11. Pelarasan matagaji masuk berkhidmat

 12. Penempatan/Pertukaran kakitangan atau pegawai

 13. Jemaah ulang bicara kenaikan pangkat perkhidmatan awam negeri

 14. Jemaah ulang bicara tatatertib perkhidmatan awam negeri

Cetak Emel

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • SPA Malaysia