Fungsi, Misi dan Visi

FUNGSI

Fungsi-fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan di bawah Perkara 61 Fasal 9 Bahagian Pertama Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri kelantan adalah meliputi perkara-perkara berikut:

 • Pelantikan
 • Pengesahan dalam perkhidmatan
 • Pertukaran
 • Kemasukan ke dalam jawatan berpencen
 • Pelanjutan tempoh percubaan
 • Persidangan
 • Mengubah matagaji masuk berkhidmat
 • Rayuan kenaikan pangkat/tatatertib

MISI

Melantik pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan dengan telus dan teratur serta memastikan pemilihan dibuat kepada calon-calon yang berkelayakan, kompeten serta berintegriti agar dapat menjalankan tugas dengan komited, jujur dan profesional.

VISI

Menjadi badan peneraju kecemerlangan Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan.

Cetak Emel

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • SPA Malaysia