Fungsi, Misi dan Visi

FUNGSI

Fungsi-fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan di bawah Perkara 61 Fasal 9 Bahagian Pertama Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri kelantan adalah meliputi perkara-perkara berikut:

 • Pelantikan
 • Pengesahan dalam perkhidmatan
 • Pertukaran
 • Kemasukan ke dalam jawatan berpencen
 • Pelanjutan tempoh percubaan
 • Persidangan
 • Mengubah matagaji masuk berkhidmat
 • Rayuan kenaikan pangkat/tatatertib

MISI

Melantik penjawat awam bagi perkhidmatan Negeri Kelantan dengan cara teratur dan memastikan hanya calon-calon yang berkelulusan, berkelayakan, berkebolehan dan berkeupayaan menjalankan tugas dengan rajin, jujur, amanah, dedikasi dan komited berasaskan kepada pertimbangan yang adil dan saksama sesuai dengan pembangunan Negeri.

Menentukan segala urusan mengenai perkhidmatan Negeri berjalan dengan cepat dan kemas menerusi peraturan dan pertimbangan yang adil dan bijaksana.

VISI

Menjadi agensi peneraju dalam melantik anggota/penjawat awam yang cemerlang.

Cetak Emel

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • SPA Malaysia