Kategori E-BOOK

Sejarah Pentadbiran Awam NegeriKelantan
Sejarah Pentadbiran Awam NegeriKelantan

Sejarah berkenaan pentadbiran awal dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan sehingga berakhirnya pemerintahan British.

Laporan Tahunan
Laporan Tahunan

Laporan Tahunan bagi Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan adalah diterbitkan berdasarkan Undang-undang yang digariskan dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan.

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID
  • SPA Malaysia