Borang Fingertec

 • Last update: 07 September 2014
 • File size: 73.00 KB
 • Downloaded: 610
4.0/5 rating (1 votes)

Borang Kenyataan Kehadiran Kakitangan / Pegawai bagi Sebab Lewat Hadir, Sebab Tidak Hadir dan Sebab Keluar Awal.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • SPA Malaysia